Zoekveld

Subsidies voor gezondheidsplan

Gezond op de werkvloer.jpgVlaams minister Jo Vandeurzen lanceerde op dinsdag 5 december 2017 het project ‘Gezond op de werkvloer’. Het project past binnen het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ van de Vlaamse overheid. Ondernemingen kunnen beroep doen op coaches die hen begeleiden bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat om gezondheidsbevorderende initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden.

Terugbetaling

Ondernemingen kunnen voor de coaching een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Via www.gezondopdewerkvloer.be kunt u hiervoor een aanvraag indienen. U betaalt dan nog slechts 500 euro voor een begeleidingstraject van 20 uren. De Vlaamse overheid betaalt de overige kosten voor een bedrag van 1000 euro.

Meer weten? www.gezondopdewerkvloer.be

Ga naar het nieuwsoverzicht