Zoekveld

Sociale partners hebben voorstellen klaar in strijd tegen krapte op de arbeidsmarkt

Vandaag staan er 73.000 vacatures open: een record! De krapte op de arbeidsmarkt is dus meer dan ooit actueel. Daarom heeft Verso samen met de andere sociale partners in de Serv een reeks voorstellen uitgewerkt voor de volgende Vlaamse regering.

Met een werkzaamheidsgraad van 75% doet Vlaanderen het zeker niet slecht, maar het kan nog beter. Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen halen scores van 80 procent. Een stijging van 5 procentpunten betekent heel wat meer mensen om de vele jobs in te vullen, ook in de sociale ondernemingen!

In het akkoord ‘Iedereen aan boord’ van de Serv krijgen de Vlaamse regeringsonderhandelaars direct een twintigtal maatregelen in handen die op korte termijn voor een kentering kunnen zorgen. Het gaat onder meer om begeleiding op maat, een rsz-korting voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden en een Vlaamse jobstimulans voor lage lonen. Ook vragen de sociale partners meer en flexibelere kinderopvang en het activeren van de ruim 350.000 mensen die vandaag geen betaalde arbeid verrichten en ook niet werkzoekend zijn.

Tot slot focust het akkoord ook op retentie van 55- en 60-plussers en een verhoging van het budget voor het Vlaams opleidingsverlof.

Alle voorstellen van de Serv-partners vindt u hier.

Ga naar het nieuwsoverzicht