Zoekveld

Social profit vraagt ondersteuning voor innovatie

Uit een recent diepteonderzoek van de Serv bij 12 zorg- en welzijnsorganisaties, blijkt de innovatiekracht in deze organisaties zeer hoog te zijn. Wie innoveert, innoveert meestal op meerdere terreinen: product- en diensteninnovatie, procesinnovatie en innovatie in het dienstenmodel. De motor tot innovatie zit bij het management: inspirerend leiderschap is de rode draad. Naar aanleiding van deze studie vraagt Verso de Vlaamse regering om innovatie in de social profit sterker te ondersteunen.

Lees hier het persbericht.

Studie van de Stichting Innovatie & Arbeid

Ga naar het nieuwsoverzicht