Zoekveld

Social profit genereert 8% toegevoegde waarde

Verso heeft onlangs weer de cijferrubrieken op haar website vernieuwd. Zowel op vlak van arbeidsmarkt als economie kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen. Op economisch gebied valt op dat de groei binnen de social profit in 2015 en 2016, de laatste jaren waarvoor cijfers beschikbaar zijn, wat terugvalt. Toch blijft de toegevoegde waarde van de Vlaamse social profit goed voor ongeveer 8% van de Vlaamse economie.

De toegevoegde waarde die binnen een bedrijfstak wordt gegenereerd, vormt de graadmeter van zijn economische betekenis. In 2016 was de social profit in Vlaanderen goed voor maar liefst 17,6 miljard euro. Iets minder dan 77% van de toegevoegde waarde in de Vlaamse social profit bestaat uit de beloning van werknemers.

Tussen 2003 en 2016 groeide de toegevoegde waarde binnen de social profit met 74%. Dit komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de toegevoegde waarde van 4,4%. Tijdens dezelfde periode groeide de Vlaamse economie jaarlijks met 3,4%. De social profit kon dus mooie groeicijfers voorleggen, die haar een plaats opleverden in de kop van de Vlaamse economie aan de zijde van de zakelijke en financiële dienstverlening en de ICT-sector.

Stagnatie

Toch valt de economische groei in de socialprofitsectoren de laatste jaren wat stil. Tussen 2015 en 2016 groeien deze sectoren nog wel met 2,5%, maar dit mooie cijfer ligt toch onder het Vlaams gemiddelde van 3,5%. Vooral de gezondheidszorg, een economische sterkhouder van de social profit, liet het wat afweten.

Dit betekent ook dat het aandeel van de social profit in de Vlaamse economie terugvalt. Van 8,08% in 2014 tot 7,87% in 2016.

Toekomstvoorspelling

Voor de komende jaren is er alvast beterschap in zicht. Het Federaal Planbureau ziet de economisch belangrijkste componenten van de social profit (de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening) in de periode 2018-2023 weer sneller stijgen dan het Vlaams gemiddelde.

Duik hier in de cijfers over de economische bijdrage van de social profit of de prestaties van de arbeidsmarkt!

Ga naar het nieuwsoverzicht