Zoekveld

Social profit blijft groeien

PPT 25 augustus 2017.pngVerso brengt al langer de economische kant van de socialprofitsector in beeld. Uit de laatste cijfers blijkt dat de stijgende lijn ook dit jaar weer wordt voortgezet. In 2014 creëerde de social profit 8,12% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. In 2015 was bovendien 13,77% van de tewerkstelling in de social profit te vinden.

 

Daarmee wordt de groei voortgezet. Sinds 2003 groeide de toegevoegde waarde in de social profit met 68%. In dezelfde periode groeide de gehele Vlaamse economie met 44%. Vooral in de jaren volgend op de financieel-economische crisis liep de groei van de social profit voorop op die van de andere economische takken, zoals onderstaande grafiek aantoont.

Groei toegevoegde waarde.png

De social profit neemt dan ook een steeds belangrijkere positie in binnen de Vlaamse economie. Met ruim 8% van de toegevoegde waarde is de social profit de zesde grootste sector.

Verso bundelde deze en andere macro-economische cijfers in het dossier ‘De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief'.

Ga naar het nieuwsoverzicht