Zoekveld

Sociaal-culturele sector interimkampioen van de social profit

Bijna één op drie organisaties in de socioculturele sector heeft het afgelopen jaar minstens één uitzendkracht ingezet. In de zorg- en welzijnssector geldt dit slechts voor één op de tien organisaties. Dat leert een nieuw onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv.

Het onderzoek schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de inzet van uitzendarbeid en de evoluties in de uitzendsector zelf. Daarnaast werden ook 2000 ondernemingen bevraagd, gebruikers en niet-gebruikers van uitzendarbeid. Het onderzoek laat voor het eerst toe om het gebruik van uitzendarbeid in een aantal sectoren te schetsen, waaronder in de sociaal-culturele sector en in de zorg- en welzijnssector.

In de socioculturele sector is uitzendarbeid niet alleen beter ingeburgerd, de organisaties die erop steunen, maken er ook intensiever gebruik van dan in zorg en welzijn. Maar ook de noden qua uitzendarbeid verschilt in deze socialprofitsectoren. In de socioculturele sector zijn de uitzendopdrachten vaker van korte duur. Drie kwart van de opdrachten zijn korter dan een maand. Dit weerspiegelt zich dan ook in de gebruikte contracten: zes op tien socioculturele organisaties geeft een dagcontract. In zorg- en welzijn is dat beeld toch anders. Zes op tien organisaties werkt met weekcontracten, terwijl dagcontracten (3/10) en maandcontracten (1/10) slechts sporadisch voorkomen.

Geen rekrutering via interim

In de socioculturele sector wordt het opvangen van pieken als belangrijkste motief voor uitzendarbeid naar voren geschoven door acht van de tien organisaties. In zorg en welzijn zijn de belangrijkste motieven om uitzendkrachten in te schakelen vervanging en het opvangen van pieken. Het gebruik van uitzendarbeid als rekruteringskanaal lijkt niet echt te leven in de social profit. Slechts één van de tien organisaties geeft dit aan als motivering.

Andere werkvormen

Het onderzoek peilt ook naar de verschillende flexibiliteitsvormen die in de ondernemingen worden gebruikt. Onderstaande figuur geeft het aantal personen in diverse flexibiliteitsvormen (het aantal personen dat op een ‘typische dag’ aan het werk is) per 100 werknemers.

Aantal personen in flexibiliteitsvormen per 100 werknemers in de socioculturele sector en in zorg en welzijn

fig uitzend_23149_image001.png

Bron: Delagrange en Notebaert, Uitzendarbeid en flexibiliteit, STIA 2017

Voor elke 100 medewerkers met een contract van onbepaalde duur telt de socioculturele sector 162 vrijwilligers, 57 medewerkers met een contract van bepaalde duur, 19 freelancers en 10 studenten. In zorg en welzijn gaat het om slechts 68 vrijwilligers, 8 contracten van bepaalde duur, 4 freelancers en 6 studenten.

U vindt het uitgebreide rapport op http://www.serv.be/stichting/publicatie/uitzendarbeid-en-flexibiliteit.

Ga naar het nieuwsoverzicht