Zoekveld

Serv richt blik op 2030

In de platformtekst Vlaanderen 2030 zet de Serv tien aandachtspunten voor het Vlaams beleid op middellange termijn op de agenda. De Vlaamse sociale partners haken daarmee in op de toekomstvisie voor 2050 die de Vlaamse regering heeft voorgesteld. De tien prioritaire actieterreinen lopen van het benutten van het potentieel op het vlak van innovatie, ondernemerschap en digitalisering tot talentontwikkeling en kwaliteitsvolle jobs. Een van de prioriteiten is ook het uitwerken en verdedigen van een effectieve en efficiënte sociale bescherming.

De Serv wil op basis van deze platformtekst de dialoog aangaan met de Vlaamse regering en haar input leveren voor de startnota’s die tegen het einde van jaar verwacht worden.

Lees de platformtekst 2030 hier.

Ga naar het nieuwsoverzicht