Zoekveld

Sectorrapport werkbaarheid geeft genuanceerd beeld

Eind januari publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016. De cijfers gaven aan dat de werkbaarheid van alle jobs in Vlaanderen er de laatste drie jaar op achteruit is gegaan. De zorg- en welzijnssectoren deelden in de malaise en lieten zelfs een grotere daling optekenen dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt: terwijl in 2013 nog 58,8% van de medewerkers in zorg en welzijn geen enkel probleem ervoer met de werkbaarheid, was dit percentage tegen 2016 al gezakt naar 54,4%. In een vervolgstudie brengt de Stichting Innovatie & Arbeid nu de situatie in de vier onderzochte deelsectoren van zorg en welzijn in beeld.

Eerst het goede nieuws. De werkbaarheid in drie van de vier zorg- en welzijnssectoren ligt boven het Vlaams gemiddelde. Enkel in de woonzorgcentra ligt de werkbaarheid met 48,5% onder het gemiddelde, dat 51% bedraagt. De thuishulp scoort het hoogst: 60,7% van de medewerkers uit deze sector ervaart geen enkel probleem met werkbaarheid. In de ziekenhuizen ligt de werkbaarheid op 55,7%. Wel valt de terugval van de werkbaarheid in de sectoren gehandicaptenzorg, jeugdbijstand en welzijnswerk op. Met 58,8% scoren deze sectoren weliswaar niet slecht, maar we zien wel een steile duik van maar liefst -10,4 procentpunten ten opzichte van de vorige meting in 2013. Over de reden voor deze daling geeft de studie geen uitsluitsel, maar het is wel duidelijk dat de sterke daling van de werkbaarheidscijfers in zorg en welzijn in grote mate in deze sectoren te vinden is.

Lees in de laatste nieuwsbrief van Verso de volledige analyse van de werkbaarheidscijfers.

Ga naar het nieuwsoverzicht