Zoekveld

Thuiszorgoverlay.png

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

 

Voorzitter

Tim Vannieuwenhuyse (ONAFHANKELIJK)

Raadsleden

Peter Catry (RODE KRUIS-VLAANDEREN)
Margot Cloet (ZORGNET-ICURO)
Greta De Geest (ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN)
Pol Debrock (SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN)
Hendrik Delaruelle (VLAAMS WELZIJNSVERBOND)
Ann Demeulemeester (ZORGGEZIND)
Francis Devisch (GROEP MAATWERK)
Alain Florquin (VLAAMSE CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
Jannie Hespel (NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
Veerle Huwé (SOCIARE - SOCIOCULTURELE WERKGEVERSFEDERATIE)
Luc Jaminé (SOM)
Hilde Lemmens (WIT-GELE KRUIS VAN VLAANDEREN)
Geert Messiaen (LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN – NEDERLANDSTALIGE ZIEKENFONDSEN)
prof. em. Jan Peers (ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE)
Jean-Pierre Van Baelen (ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE)
Wim Van Hecke (LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN)
Karin Van Mossevelde  (SOVERVLAG - SOCIALISTISCHE VERENIGING VAN VLAAMSE GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN)