Zoekveld

Ondernemers vragen een positief perspectief

Het onderhandelingskader voor een VIA5 dat de Vlaamse regering begin mei voorlegde omvat 3 grote luiken:

  • Voor koopkracht voorziet de Vlaamse regering een budget van 70 miljoen euro vanaf 2020.
  • Kwaliteitsmaatregelen en uitbreiding wil de Vlaamse regering vanaf 2018 financieren met middelen uit de federale taxshift. Die middelen bestaan uit een directe vermindering op de rsz-werkgeversbijdragen en worden onder andere ingezet voor de creatie van tewerkstelling via de sociale maribel.
  • Zicht op capaciteitsuitbreiding is er enkel voor de sectoren in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Dit kader is ontoereikend

De werkgeversdelegatie, onder leiding van Verso, is vragende partij voor een wervend intersectoraal akkoord. Wij hopen dat de Vlaamse regering bevestigt dat zij resoluut inzet op socialprofitsectoren en er ook in wil investeren. Een VIA-akkoord is bedoeld voor de versterking van de tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit en management. Al die luiken moeten op een evenwichtige manier aan bod komen. Sectorale noden kunnen een plaats krijgen binnen een VIA, maar in eerste instantie is het VIA een intersectoraal akkoord.

Vanuit dit uitgangspunt kunnen we niet anders dan vaststellen dat er in het voorstel van de Vlaamse regering essentiële onderdelen ontbreken. Zo houdt de beloofde koopkracht vanaf 2020 geen engagement in van de huidige regering. Beloftes over de legislatuur heen bieden geen garantie en daarom is het noodzakelijk dat er al in 2018-2019 een opstap komt tot koopkrachtversterking.

Daarnaast zijn ook de noden in de organisaties groot. Denk maar aan de uitdagingen op vlak van ICT, gegevensbescherming en nieuwe energiemaatregelen. Veel van onze organisaties moeten zich bovendien aanpassen aan nieuwe financieringsmodellen, wat investeringen vereist op het vlak van governance, innovatie en strategische hervormingen. We stellen vast dat de Vlaamse regering hier geen enkel budget tegenoverstelt, maar verwacht dat sociale partners met een voorstel voor de inzet van de taxshiftmiddelen komen om al deze uitdagingen aan te gaan. Het is echter niet duidelijk hoe de taxshiftmiddelen hiervoor kunnen dienen.

Qua uitbreidingsbeleid zijn er tot slot ook grote noden in de sectoren van de sociale economie en de sociaal-culturele sector.

Ga naar het nieuwsoverzicht