Zoekveld

Nieuwjaarswens aan de Vlaamse regering

Opinie door Ann Gaublomme, directeur van Verso

Ann Gaublomme_0.jpgOnlangs ontmoette ik een energieke dame. Ze wilde een eigen onderneming opstarten en had daarbij de steun van enkele andere ondernemende mensen. Ze dacht eraan 1 en later 2 medewerkers tewerk te kunnen stellen. Ze zocht huisvesting, verdiepte zich in de wetgeving, ging te rade bij experten en ervaringsdeskundigen. Haar businessplan was gedurfd maar solide. Toen ze op zoek ging naar steunmaatregelen voor starters, voor innovatieve ideeën, voor strategisch advies, ... kwam ze echter van een koude kermis thuis. Wie kiest voor de vzw als ondernemingsvorm wordt niet erkend als ondernemer. Nochtans is de ‘vereniging zonder winstoogmerk’ voor deze ouders, die zelf een opvang- en begeleidingshuis voor hun kinderen met een handicap willen starten, de juiste rechtsvorm.

In Vlaanderen zijn er tientallen dergelijke ondernemers, actief op diverse terreinen. Zij nemen initiatief om een antwoord te bieden aan een reële nood in de samenleving. Ze dragen daarbij de financiële risico’s zelf. Ze dragen bij tot economische groei, creëren jobs. Ze zorgen voor economische welvaart, omdat ze maatschappelijke én financiële meerwaarde creëren. Om van de kosten die deze ondernemers bovendien aan de samenleving besparen, nog maar te zwijgen. 

Laat dat mijn wens zijn voor de Vlaamse regering: ‘ondernemer zijn’ of ‘ondernemingszin’ is geen kenmerk van een rechtsvorm, maar zie het als een eigenschap van mensen, die hun talent inzetten voor een commercieel of maatschappelijk doel. In het eerste geval wordt financiële meerwaarde gecreëerd, waar werknemers, eventuele aandeelhouders en de overheid via het innen van belastingen beter van worden. In het tweede geval wordt naast financiële meerwaarde (ook hier worden mensen tewerkgesteld en RSZ-bijdragen geïnd) een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd. Hier is de winst voor alle burgers door in te zetten op gezondheid, welzijn of sociale cohesie.

Ik wens de Vlaamse regering in 2018 de wijsheid om ook ondernemingszin te ondersteunen in functie van maatschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten in meerdere welzijnssectoren), om starters een duwtje in de rug te geven, om innovatieve ideeën te stimuleren. Het huidig begrotingsoverschot hiervoor inzetten, kan zo dubbel renderen: het zal economische groei stimuleren en welvaart bevorderen, net zoals het regeerakkoord stipuleerde. Sociale ondernemers, ondernemers met een primair maatschappelijk doel, zijn voor beide aspecten een uitgelezen partner.

Deze opiniebijdrage verscheen eerder ook op vrtnws.be.

Ga naar het nieuwsoverzicht