Zoekveld

Nieuw actieplan voor opkrikken werkbaarheid

Geneeskundestudent (2).jpgBegin dit jaar publiceerde de Serv de resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016. Deze meet de werkbaarheid van de jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt. Opvallend was dat de werkbaarheid er in Vlaanderen op achteruitgegaan is sinds de laatste meting in 2016. Deze sterke terugval was vooral te wijten aan een stijging van de werkstress.

Deze resultaten konden niet worden genegeerd. De sociale partners van de Serv, waaronder Verso, stelden daarom een actieplan werkbaar werk op met 32 acties en engagementen. Het actieplan vertrekt van de volgende principes:

  • Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid: wekgevers, werknemers en overheid moeten samen aan de slag.
  • De acties grijpen in op organisatieniveau of zijn gericht op het individu.
  • De focus ligt op de werksituatie zelf, met extra aandacht voor werkstress. Dit impliceert een meersporenaanpak.
  • Het actieplan focust vooral op de Vlaamse hefbomen om de werkbaarheid te verbeteren.

De Vlaamse sociale partners schuiven 32 concrete acties naar voren die gebaseerd zijn op drie basisdoelstellingen:

  • Kennis opbouwen en maximaal ondersteunen.
  • Alle actoren enthousiasmeren.
  • Iedereen aanzetten tot actie.

De sociale partners stellen onder andere een werkbaarheidsscan voor: een laagdrempelige doorlichting die uitwijst waar het schoentje precies knelt. Er komt ook een werkbaarheidsfonds om ondernemingen die de handschoen opnemen financieel te ondersteunen. Een andere piste is het stimuleren van een coachende en waarderende leiderschapsstijl.

Maar daarnaast vragen de sociale partners ook aan de Vlaamse overheid om snel werk te maken van flankerend beleid om de werk-privébalans in evenwicht te houden. Zo is er blijvend nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen voor baby’s en peuters binnen een redelijke afstand. Ook voor de buitenschoolse opvang zijn verdere inspanningen nodig. De sociale partners vragen de Vlaamse regering bovendien een mobiliteitsbudget in te voeren en maximaal in te zetten op de bereikbaarheid van ondernemingen. Daarbij is het belangrijk andere vervoersmodi even aantrekkelijk te maken als de auto.

Lees alle 32 acties in het werkbaarheidsplan op de website van de Serv.

Ga naar het nieuwsoverzicht