Zoekveld

Nationaliteit methodologie

Nationaliteit methodologie

Met medewerker verwijzen we naar de loontrekkende werknemer, woonachtig in het Vlaams Gewest, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Het betreft de loontrekkende werknemer die, via de multifunctionele aangifte (DMFA), wordt aangegeven bij de RSZ. Werknemers die ressorteren onder de Dibiss (voorheen RSZ-PPO) worden hier buiten beschouwing gelaten. We werken hier met de interactieve toepssing van het dataware house KSZ, wat impliceert dat loontrekkenden die gekend zijn bij de RSZ, maar die tevens een zelfstandige/helpers activiteit uitoefenen niet worden meegenomen. Dit verklaart het verschil met de “zuivere rsz-gegevens” op 30 juni.

De nationaliteit van de medewerkers

De KSZ heeft een unieke koppeling met de Rijksregistergegevens en de gegevens van de loontrekkenden. Binnen de Belgen kunnen we de “nieuwe Belgen” onderscheiden. De nieuwe Belgen definieren we hier als de medewerkers met een actuele Belgische nationaliteit, maar die tevens bij geboorte (eerste nationaliteit) een andere dan de Belgische nationaliteit bezaten. De medewerkers met een niet-Belgische nationaliteit worden opgedeeld in de medewerkers met een nationaliteit uit de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland), uit de Noord-EU (Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Finland), uit de Oost-Eu (Letland, Estland, Litouwen, Slovenië, Slovakije, Tsjechië, Roemenië, Polen, Bulgarije, Oostenrijk en Hongarije) en Zuid EU (Griekenland, Cyprus, Malta, Italië, Spanje en Portugal), Andere Europese landen, Afrika en de andere landen.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg