Zoekveld

Meer steun bij aanwerving doelgroepen

Op 26 oktober 2018 keurde de Vlaamse regering een aanpassing aan het Vlaamse doelgroepenbeleid goed. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aantrekkelijker om laaggeschoolde jongeren aan te werven en worden werkgevers ondersteund voor werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij de uitvoering van hun job. Een aantal werkgevers in de social profit zullen kunnen genieten van een versterking van de RSZ-korting 55-plussers, terwijl voor anderen deze RSZ-korting nog steeds niet van toepassing wordt.

Aangezien loonkostenverminderingen voor sociale ondernemers zeer belangrijk zijn, geven we hier een overzicht van de principieel goedgekeurde maatregelen. Deze nieuwe bepalingen gaan in vanaf 1 januari 2019.

Meer korting voor laaggeschoolde jongeren

De bestaande RSZ-doelgroepkorting jongeren wordt versterkt voor de aanwerving van een laaggeschoolde jongere. Indien deze jongere aan de bestaande voorwaarden voldoet (jonger dan 25 jaar, laaggeschoold, beschikken over elektronisch dossier bij VDAB en niet boven een loongrens zitten van 7.500 euro in jaar 1 en 8.100 euro in jaar 2) zal de werkgever gedurende twee jaar voor deze werknemer geen RSZ-bijdrage moeten betalen. Voor middengeschoolde jongeren blijft de bestaande maximale RSZ-korting van 1.000 euro per kwartaal gelden gedurende 2 jaar. Alle werkgevers uit de social profit kunnen genieten van deze RSZ-korting.

Geen RSZ-bijdrage bij aanwerving 55-plussers

Momenteel bedragen de RSZ-kortingen voor oudere werknemers per kwartaal 600 euro voor zittende werknemers van 55 tot 59 jaar en 1.150 euro voor zittende 60-plussers. Voor aangeworven 55-59-jarigen ontvangt de werkgever gedurende 2 jaar per kwartaal 1.150 euro en voor 60-plussers 1.500 euro. Het loonplafond ligt op 4.466 euro per maand.

Deze doelgroepkorting geldt enkel voor werkgevers uit categorie 1. Dit betekent dat in de social profit enkel werkgevers uit PC 318 en PC 337, alsook de sociale werkplaatsen, kunnen genieten van deze RSZ-korting.  Al de andere werkgevers uit de social profit worden uitgesloten van deze doelgroepkorting.

  • Vanaf 1 januari 2019 wordt de RSZ-korting voor zittende werknemers vanaf 60 jaar opgetrokken van 1.150 euro per kwartaal naar 1.500 euro.
  • Bij aanwerving van een werkzoekende 55-plusser zal de werkgever voor deze werknemer gedurende 2 jaar geen RSZ-bijdrage moeten betalen.
  • Tenslotte wordt ook het loonplafond verhoogd tot 4.648 euro per maand.

Het toepassingsgebied wordt evenwel niet verruimd naar werkgevers uit categorie 2 en 3. Verso vindt dit een gemiste kans om alle werkgevers op een zelfde wijze te behandelen voor deze doelgroepkorting.

Ook VOP-premie bij tijdelijke beperking

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2019 zullen werkgevers gedurende 2 jaar ook een compensatie kunnen krijgen voor werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij de uitvoering van hun job (bv. bij herstel van kanker, personen in revalidatie, na zware ziekte van Lyme, enz.). Alle werkgevers uit de social profit kunnen beroep doen op deze VOP.

Ga naar het nieuwsoverzicht