Zoekveld

Macro-economische foto

Macro-economische foto

Een gedetailleerde macro-economische foto van een bedrijfstak kan worden ontwikkeld op basis van de input-outputtabellen.

Een input-outputtabel (IOT) beschrijft op gedetailleerde wijze de monetaire stromen binnen een economie die voortvloeien uit goederen- en dienstenstromen. In België worden de input-outputtabellen vijfjaarlijks gepubliceerd. De nationale en de interregionale input-outputtabellen voor de Belgische gewesten (RIOT) voor het jaar 2010 bieden binnen een uniform analysekader een gedetailleerd zicht op de sociaal-economische impact van de bedrijfstakken, zo ook voor de social profit. De wisselwerking tussen de grootheden, die steeds in monetaire waarden worden uitgedrukt, kan vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd.

Een input-outputtabel kan dan ook vanuit drie invalshoeken worden gelezen.

  • Invalshoek Productie

De social profit zorgt voor de realisatie van een reeks goederen en diensten. De verkoopwaarde van de geproduceerde goederen en diensten stemt overeen met de output. De output komt tot stand door de combinatie van de productiefactoren (arbeid, kapitaal) en de aanwending door de social profit van grondstoffen en hulpmiddelen die vanuit andere bedrijfstakken worden betrokken, het zogenaamde intermediair verbruik of intermediaire aankopen. Het verschil tussen de output en het intermediair verbruik komt overeen met de toegevoegde waarde. De elementen van de productie-invalshoek worden voor het Rijk jaarlijks geactualiseerd.

  • Invalshoek Bestedingen

De door de social profit voortgebrachte goederen en diensten worden aangewend. De vergoeding van de aanwending vormen de ontvangsten van de social profit. Een deel van de output van de social profit vindt zijn weg als levering voor het productieproces in andere bedrijfstakken. Deze fractie vormt de intermediaire leveringen door de social profit. Daarnaast wordt een deel van de output rechtstreeks geconsumeerd door de burgers. De burgers vergoeden daarbij zelf een deel van de consumptie, bv. via remgelden (consumptie huishoudens). Verder financieren de overheid, (consumptie overheid) respectievelijk de instellingen zonder winstoogmerk (consumptie IZW’s) de social profit voor geleverde goederen en diensten die zij ter beschikking stellen van de burgers. De output van de social profit vindt ook zijn aanwending in investeringen. Tot slot wordt een deel van de output afgezet in het buitenland onder de vorm van uitvoer van goederen en/of diensten. Met de ontvangsten uit de aanwending van de output worden de intermediaire aankopen vereffend alsook de componenten van de toegevoegde waarde vergoed.

  • Invalshoek Inkomen

De toegevoegde waarde die binnen de social profit wordt gecreëerd biedt de mogelijkheid om de aangewende productiefactoren te vergoeden. De beloning van werknemers vormt hierin een belangrijke component naast het netto-exploitatieresultaat. Daarnaast kunnen uit de toegevoegde waarde investeringen worden verricht en belastingen voldaan, weliswaar na saldering met de ontvangen subsidies.

Afbakening social profit

Bij de analyse op basis van de nationale input/outputtabellen wordt volgende gegroepeerde indeling van de social profit gehanteerd (4 categorieën). De gevolgde benadering vormt een ruwe afbakening van de social profit, zij het macro-economisch de enige operationele.

  1. Menselijke gezondheidszorg (NACE 86)

  2. Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (NACE 87) en Maatschappelijke dienstverlening en zonder huisvesting (NACE 88)

  3. Creatieve activiteiten, kunst en amusement (NACE 90), Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten (NACE 91) en Kansspelen en loterijen (NACE 92)

  4. Sport, ontspanning en recreatie (NACE 93)

Bij de analyse op basis van de regionale input/outputtabellen is volgend detail van de social profit mogelijk:

86A Ziekenhuizen
86B  Praktijken van artsen
86C Tandartspraktijken
86D Overige menselijke gezondheidszorg
87  Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
88  Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
90  Creatieve activiteiten, kunst en amusement
91  Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
93  Sport, ontspanning en recreatie

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg