Zoekveld

Jobkansen in welzijn blijven verzekerd

Het blijft alle hens aan denk in de welzijnssectoren om voldoende instroom van nieuwe medewerkers te verzekeren. En door de vergrijzing zal het aantal vacatures enkel nog stijgen. Dat leren de cijfers van koepelorganisatie Vlaams Welzijnsverbond, die vorig jaar de personeelsgegevens van 193 organisaties opvroeg. Goed voor bijna de helft van de medewerkers in de sectoren personen met een handicap, kinderopvang, jeugdhulp en gezinsondersteuning.

Vlaams Welzijnsverbond meet als sinds 2011 jaarlijks de stand van het personeelsbestand op. Sinds 2011 is het aantal medewerkers ook 8,2% gestegen. Maar liefst 1600 jobs kwamen erbij. Met een gemiddelde groei van 2% per jaar laten de welzijnssectoren ook de meeste van de andere sectoren ruim achter zich. In diezelfde periode steeg de werkgelegenheid op de totale Vlaamse arbeidsmarkt met maar 0,2% op jaarbasis.

MONNIKENHEIDE_DRIESLUYTEN34 (2).jpg

Vergrijzing blijft uitdaging

De gemiddelde medewerker in de welzijnssectoren is ouder, hooggeschoold en werkt deeltijds. Met een gemiddelde leeftijd van 40,3 jaar is de piek van de vergrijzing in deze sectoren zelfs nog niet bereikt. Tegen 2020 zou het aandeel 50-plussers in het personeelsbestand nog stijgen van 28,1% nu naar 30% in 2020.

Die vergrijzing brengt ook specifieke uitdagingen mee voor de directies van deze organisaties. Zo zal het aantal VAP-dagen (bijkomende verlofdagen voor 45-plussers) stijgen. Tegen 2020 zullen er meer dan 35.000 extra verlofdagen opgevangen moeten worden, een stijging van ruim 16%. Ook het ziekteverzuim zal stijgen. Het ziekteverzuim bij personeelsleden ouder dan 55 bedraagt namelijk 13,5%. Voor de groep die jonger dan 35 is, bedraagt het ziekteverzuim slechts 5,1%. Jaar na jaar blijft het aantal gemiste uren door ziekteverzuim dan ook toenemen. In 2010 ging 7,15% van de uren verloren aan ziekteverzuim. In 2015 was dit al 8,54%.

Een deel van de oplossing voor het vinden van nieuwe medewerkers ligt in het aantrekken van personen van allochtone afkomst. Momenteel is slechts 2,38% van het personeelsbestand van allochtone afkomst.

Lees de brochure ‘Medewerkers in welzijn doorgelicht’ op de website van het Vlaams Welzijnsverbond.

Ga naar het nieuwsoverzicht

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg