Zoekveld

Input/output - social profit globaal (VL)

Input/output - social profit globaal (VL)

Op basis van de interregionale input-outputtabellen voor het jaar 2010 kan volgende synthese van de macro-economische grootheden van de social profit in het Vlaams Gewest worden voorgesteld volgens de drie courante invalshoeken.

Vanuit de productiezijde bekeken (groene en blauwe cellen) wordt de output 2010 van de Vlaamse social profit (24,4 mld. euro) voor 40,6% gevormd uit intermediaire aankopen (9,9 mld. euro) en voor 59,4% uit toegevoegde waarde (14,5 mld. euro). In de totaliteit van de Vlaamse economie vertegenwoordigt het intermediair verbruik 57%, en de toegevoegde waarde 43% van de output.

Vanuit de inkomensinvalshoek (gele cellen) bekeken blijkt dat de beloning van werknemers (10,6 mld. euro) de belangrijkste component (73,1%) vormt van de toegevoegde waarde. Het aandeel van het netto-exploitatieoverschot (2,9 mld. euro) in de toegevoegde waarde beloopt 19,8%. De social profit ontvangt 697 mln. euro aan niet-productgebonden subsidies en financiert zijn verbruik aan vaste activa voor een bedrag van 1,6 mld. euro.

Vanuit bestedingsperspectief blijkt dat de output van de social profit in Vlaanderen in hoofdorde (87,4%) gericht is op de private en publieke consumptie. De huishoudens vergoeden rechtstreeks 27,5% van de productie (6,7 mld. euro). De overheid financiert daarnaast 56,6% van de output voor een bedrag van 13,8 mld. euro. De intermediaire leveringen vanuit de social profit aan de totaliteit van de bedrijfstakken in alle Gewesten vertegenwoordigen amper 11% van de totale output.

 

Social profit

Excel
Methodologie

Subsectoren

Excel
Methodologie

Synthese

PDF
Excel
Methodologie

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg