Zoekveld

IBO wordt vereenvoudigd

Vanaf 1 september 2018 wordt het makkelijker om werkzoekenden ervaring te laten opdoen op de werkvloer. De Vlaamse regering vereenvoudigde de individuele beroepsopleiding, in het kader van een ruimere hervorming van het werkplekleren, op 6 juli 2018.  

Voor werkgevers zijn er twee grote veranderingen. Ten eerste zal de aanvraagprocedure voor IBO volledig digitaal gebeuren, waardoor de intake vlotter, eenvoudiger en transparanter zou moeten verlopen. Ten tweede zal de vergoeding die de werkgever betaalt, berekend worden op forfaitaire basis en niet langer via een variabele productiviteitspremie. In functie van het toekomstig brutoloon is de maandelijkse tussenkomst van de werkgever:

  • 650 euro bij loonschaal minder dan 1.700 euro
  • 800 euro bij loonschaal tussen 1.700 – 2.000 euro
  • 1.000 euro bij loonschaal tussen 2.000 – 2.300 euro
  • 1.200 euro bij loonschaal tussen 2.300- 2.600 euro
  • 1.400 euro bij loonschaal boven 2.600 euro.

De duurtijd van de IBO van maximum 26 weken, de opmaak van een opleidingsplan en het verplicht aanwerven na de IBO - in de regel via een contract van onbepaalde duur - blijven bestaan.

Voor kwetsbare jongeren betaal je niets

De C-IBO voor langdurig werkzoekenden en de GIBO (gespecialiseerde IBO) worden vervangen door de K-IBO, IBO voor kwetsbare werkzoekenden. De doelgroep van deze K-IBO zijn de langdurige werkzoekenden < 25 jaar (vanaf 13e maand werkloosheid), de langdurige werkzoekenden > 25 jaar (vanaf 25e maand), de werkzoekenden met indicatie arbeidshandicap en personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten. De K-IBO kan langer duren dan de IBO, namelijk maximaal 12 maanden, en is bovendien kosteloos voor de werkgever. De aanwervingsplicht blijft ook hier gelden.

Met deze hervormingen moet het mogelijk zijn dat binnen de social profit het gebruik van IBO wordt gestimuleerd.   

Past in ruimer kader

De IBO is een vorm van werkplekleren, vandaag één van de belangrijkste instrumenten om werkzoekenden aan de slag te helpen. Werkplekleren versterkt de competenties van de werkzoekenden in een reële werkomgeving. Er bestaat ook nog: de beroepsverkennende stage (BVS), de opleiding met opleidingsstage en de werkervaringsstage (WES). Deze formules kunnen ook ingezet worden in een tijdelijk werkervaringstraject (TWE). Daarnaast is er ook nog de activeringsstage, artikel 60 voor leefloners en de beroepsinlevingsstage (BIS), voorheen de BIO (beroepsinlevingsovereenkomst). 

Ga naar het nieuwsoverzicht