Zoekveld

Energiezuinig bouwen: ondernemers in zorg en welzijn vragen meer ondersteuning

Industrie.jpgOok in zorg en welzijn wordt er steeds meer gekeken naar investeringen in energiebesparende maatregelen bij renovatie en nieuwbouw. Dat is uiteraard een goede zaak, voor het milieu en voor het budget van de zorgverleners. Maar om energiezuinig bouwen echt tot de norm te maken, is er nog heel wat werk aan de winkel. Uit diepte-interviews met vijf ondernemers die recent aan de slag gingen met duurzame bouwtechnieken, blijkt dat er nog te veel gepionierd moet worden. Ondernemers missen concrete informatie en hulpmiddelen om hun weg te vinden in dit domein en klagen ook over onnodige drempels op vlak van financiering, bijvoorbeeld door te complexe regels voor openbaar aanbesteden.

De Stichting Innovatie & Arbeid, een onderzoeks- en kennisinstelling in de schoot van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bevroeg vijf ondernemers uit de ouderenzorg, de sector voor personen met een beperking en de geestelijke gezondheidszorg. De lijst telde 1 commerciële organisatie, de overige zijn vzw’s of publieke organisaties.

Alle vijf de organisaties schuiven de verwachte kostenbesparingen naar voren als hoofdmotivatie om energiezuinig en duurzaam te bouwen. Toch hebben zij alle vijf het gevoel dat zij te veel op eigen houtje hun weg moesten zoeken in de verschillende mogelijkheden en technologieën op dit vlak. Ook het uitplooien van de meest geschikte financieringsvormen was in de meeste gevallen een hele klus. Als aanbeveling uit het onderzoek komt dan ook naar voren om meer informatie over energiezuinig bouwen beschikbaar te stellen van ondernemers in zorg en welzijn. Dat is een taak voor de overheid, het financieringsagentschap én  de sectororganisaties.

Innovatief en duurzaam aanbesteden

Een vaak gehoorde opmerking bij de organisaties die gebonden zijn aan de regels rond openbaar aanbesteden, was de complexiteit van de aanbestedingsprocedures. Normaal gezien kijkt men bij openbare aanbestedingen uiteindelijk naar de kostprijs om aannemers en leveranciers te rangschikken. Duurzame bouwtechnieken delven op deze manier steeds het onderspit omdat deze manier van bouwen meestal wat duurder is. Gelukkig kan men sinds kort ook bijkomende criteria op vlak van duurzaamheid en innovatie inschrijven in een procedure, maar dit moet ook volgens strikte procedures gebeuren. De complexiteit van deze bijkomende procedures en de vrees voor juridische klachten achteraf kunnen bouwheren uiteindelijk doen besluiten af te zien van bijkomende duurzaamheidscriteria. Ook hier vragen de respondenten dus actie van de overheid. Waar mogelijk moeten de procedures rond openbaar aanbesteden eenvoudiger zodat duurzaamheidscriteria echt de eerste keuze kunnen worden.

Lees het onderzoeksrapport op de website van de Serv.

Ga naar het nieuwsoverzicht