Zoekveld

Commissie Diversiteit en Vlaamse overheid engageren zich voor werk personen met een beperking

De sociale partners, waaronder Verso, zetten vandaag hun schouders onder een engagementsverklaring van de Commissie Diversiteit van de Serv en de Vlaamse overheid om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. De engagementsverklaring omvat 70 acties in 5 beleidsdomeinen (Werk, Sociale Economie, Welzijn, Onderwijs en Bestuurszaken). Voor 2017 zijn er prioritaire acties uitgelicht. Zo zal er binnen de sociale economie gewerkt worden aan herstelbesluiten voor de rechtsonzekere situatie van de maatwerkbedrijven en zullen de ministers van Welzijn, Werk en Sociale Economie de uitvoering van het decreet werk-welzijn verder op punt stellen.

Via de Commissie Diversiteit van de Serv zullen de sociale partners en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid de uitvoering van de actielijst verder kunnen opvolgen.

Meer informatie

Ga naar het nieuwsoverzicht