Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Kenmerken werkgelegenheid

Kenmerken werkgelegenheid

De social profit is een uitgesproken vrouwelijke sector. Maar liefst 78,3% van de medewerkers in de social profit is een vrouw, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 48,3% is. 

Eén op drie van de medewerkers in de social profit (33%) is een vijftigplusser. Hiermee is de medewerkerspopulatie in de social profit ouder dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt, waar het percentage vijftigplussers op 29,3% ligt. In de social profit werken er per 100 vijftigplussers, 58 medewerkers jonger dan dertig jaar, terwijl er dit gemiddeld 65 zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt. De groei van het aantal medewerkers van vijftig jaar en ouder heeft zich het afgelopen decennium (2007-2017) bijna driemaal sneller voltrokken in de social profit (+135%) dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+51%).

Bijna de helft van de medewerkers in de social profit (43,8%) is hooggeschoold, wat iets meer is dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (42,3%).
Iets meer dan een op tien (11,1%) van de medewerkers in de social profit heeft een migratie-achtergrond (1,3% van de medewerkers is een niet-Belg van buiten de EU, 2,6% een niet-Belg met een EU-nationaliteit en 7,2% een nieuwe Belg), terwijl dit gemiddeld 15% bedraagt op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2019.

Geslacht

De term ‘medewerker’ verwijst naar alle loontrekkende werknemers die in het Vlaams Gewest wonen. Het verschil met arbeidsplaatsen is dus dat de plaats van tewerkstelling van de ‘medewerker’ niet gekend is. Hij of zij kan in Vlaanderen, Brussel, Wallonië of in het buitenland werken. Het gaat hier enkel over de loontrekkende werknemers die zijn aangegeven bij de RSZ.  Werknemers die ressorteren onder de DIBISS-gegevens worden hier buiten beschouwing gelaten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in PC 318 is 96,7% van de medewerkers een vrouw, terwijl dit gemiddeld in Vlaanderen 48,3% bedraagt.

PDF
Excel
Methodologie

Leeftijd

De medewerkers kunnen worden ingedeeld volgens 3 leeftijdsklassen: jonger dan 25, 25-49 en ouder dan 49.

Bij een “geïndexeerde evolutie” nemen we een bepaald jaar als referentie (vast punt). Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit verder in de tijd is geëvolueerd.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: tussen 2007 en 2017 groeide het aantal medewerkers van 50 jaar of ouder in de social profit met 135%, terwijl deze groei gemiddeld op de arbeidsmarkt slechts 51% bedroeg (bijna driemaal trager).

PDF
Excel
Methodologie

Leeftijd (detail)

Het aantal medewerkers kan ook worden uitgedrukt naar voltijdsequivalenten (vte). Hierbij wordt uitgegaan van een telling van de arbeidsprestaties van de medewerker, gekoppeld aan het arbeidsvolume. Iemand die halftijds werkt, wordt slechts meegeteld voor de helft van een voltijdsequivalent.

De medewerkers worden hier ingedeeld volgens vijfjarige leeftijdsklassen. De ‘ratio’ geeft de verhouding weer tussen het aantal medewerkers in koppen en in voltijdsequivalenten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in PC 318 werken er bij de 55- tot 59-jarigen 174 medewerkers per 100 vte, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 133 medewerkers per 100 vte is.

PDF
Excel
Methodologie

Nationaliteit

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in 2016 heeft 3,9% van de medewerkers in de social profit niet de Belgische nationaliteit, terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt 7,1% van de medewerkers is. Het aandeel nieuwe Belgen ligt in de social profit op 7,2% (Vlaamse gemiddelde: 7,9%). Voor toelichting over het verschil tussen nieuwe Belgen en niet-Belgen, zie de methodologie hieronder.

PDF
Excel
Methodologie

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in 2016 heeft 3,9% van de medewerkers in de social profit niet de Belgische nationaliteit, terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt 7,1% van de medewerkers is. Het aandeel nieuwe Belgen ligt in de social profit op 7,2% (Vlaamse gemiddelde: 7,9%). Voor toelichting over het verschil tussen nieuwe Belgen en niet-Belgen, zie de methodologie hieronder.