Zoekveld

Alternatieven voor jongerenbonus op tafel

Begin maart werd in het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet jongerenbonus goedgekeurd. Verso waarschuwt al langer voor de impact van deze bezuiniging op socialprofitorganisaties. Minister Muyters stelt nu een aantal pistes voor om de dienstverlening aan eenzelfde kostprijs te blijven garanderen. Verso is tevreden over het behoud van de opvangplaatsen in de buitenschoolse kinderopvang, maar is nog niet helemaal overtuigd van de voorstellen voor de logistieke functies in de buitenschoolse kinderopvang en de dagverzorgingscentra.

Volgens het ontwerpdecreet zullen drie van de vier projecten in het kader van de jongerenbonus uitdoven. Vanaf 15 maart 2017 kunnen socialprofitorganisaties geen tegemoetkoming meer aanvragen voor laaggeschoolde jongeren die de dienstverlening verzorgen in de projecten ‘buitenschoolse en naschoolse kinderopvang’, ‘de dagverzorgingscentra’ en ‘het extern vervoer dagverzorgingscentra’. Huidige medewerkers die na deze datum uitstromen, zullen niet meer worden vervangen en de lopende contracten worden maximaal tot 31 december 2018 gesubsidieerd. Het vierde project, deeltijds leren/deeltijds werken, wordt wel verdergezet met een budget van maximum 1,5 miljoen euro per jaar. Gezien het belang van duaal leren is dat uiteraard positief.

Wat de drie andere projecten betreft, zal minister Muyters in overleg met zijn collega Jo Vandeurzen een deel van de plaatsen regulariseren. Voor de rest van de dienstverlening wordt er gekeken naar het nieuwe kader voor tijdelijke werkervaring.

Regularisatie

De regularisatie geldt enkel voor de opvangplaatsen in de buitenschoolse kinderopvang. Verso is bijzonder tevreden dat er een oplossing is gevonden die de dienstverlening op een duurzame wijze garandeert. Let wel: de logistieke ondersteuning in de buitenschoolse kinderopvang wordt niet geregulariseerd. Daarvoor wordt verwezen naar het tijdelijk-werkervaringskader.

Tijdelijke werkervaring

De logistieke ondersteuning in de buitenschoolse kinderopvang en de dienstverlening in de dagverzorgingscentra wil minister Muyters garanderen met werkzoekenden en leefloongerechtigden. Op maat van de werkzoekende worden de gepaste tewerkstellingsinstrumenten gezocht in het kader van een tijdelijk werkervaringstraject. Het wordt afwachten of dit alternatief het juiste antwoord is om de dienstverlening in de dagverzorgingscentra op peil te houden. Als een werkgever bijvoorbeeld wil werken met een individuele beroepsopleiding, dan zijn daar wel kosten aan verbonden: de begeleiding voor werkzoekenden in individuele beroepsopleiding, de verplichte productiviteitspremie en de aanwervingsplicht achteraf.

Ga naar het nieuwsoverzicht