Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

ADV-stelsels

De afgelopen 10 jaar (2007-2017) nam het aantal arbeidsvrijstellingsdagen (vap-dagen) toe met 77%. Om een gelijkblijvende dienstverlening te voorzien moesten er in 2017 in de Vlaamse social profit 10.789,8 VTE worden vervangen als gevolg van de VAP-dagen. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met 10 jaar geleden.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in oktober 2018.

ADV-stelsels

Op de Vlaamse arbeidsmarkt bestaan er heel wat arbeidsduurverminderingsstelsels. Hier gaan we enkel in op de VAP-dagen (vrijstelling van arbeidsprestaties) en op het Vlaamse stelsel van aanmoedigingspremies in de social profit.

VAP-dagen

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: in 2017 ligt het aantal arbeidsvrijstellingsdagen in PC 318 ongeveer 100% hoger dan in 2007. Dit is een verdubbeling op tien jaar tijd.      

PDF
Excel
Methodologie

Vervangingen

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

  • In 2017 ligt het aantal vte die moeten vervangen worden als gevolg van de  arbeidsvrijstellingsdagen in PC 318 dubbel zo hoog (100%) dan in 2007.  
  • Om een gelijkblijvende dienstverlening te voorzien moesten er in 2017 in de Vlaamse social profit 10.789,7 VTE worden vervangen als gevolg van de VAP-dagen.

PDF
Excel
Methodologie

Aanmoedigingspremie

Hoe tabellen/figuren lezen?

De tabel geeft het aantal goedgekeurde aanvragen per jaar weer. De tabel/figuur moet vooral trendmatig gelezen worden. Het geeft immers geen beeld van de omvang van de landingsbanen en de diverse vormen van tijdskrediet, aangezien er meer rechthebbenden zijn voor een federale premie dan voor  een Vlaamse premie. Bovendien worden de rechthebbenden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbanen niet in de tabel opgenomen.

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: tussen 2003 en 2009 verdubbelde het aantal begunstigde mannen voor de Vlaamse aanmoedigingspremie in de social profit, terwijl dit aantal sinds 2009 opnieuw afnam. Deze afname heeft te maken met de admininistratieve vertraging van de afhandeling van de dossiers als gevolg van het invoeren van een nieuwe aanvraagprocedure. Vanaf 2012 was deze vertraging van de baan, wat zich reflecteert in een stabilisering ten opzichte van 2011 voor het totaal en een lichte stijging vanaf 2013.

PDF
Excel
Methodologie

Aanmoedigingspremie (detail)

Hoe tabellen/figuren lezen?

De tabel geeft het aantal goedgekeurde aanvragen per jaar weer. De tabel/figuur moet vooral trendmatig gelezen worden. Het geeft immers geen beeld van de omvang van de landingsbanen en de diverse vormen van tijdskrediet, aangezien er meer rechthebbenden zijn voor een federale premie dan voor een Vlaamse premie en omdat de stock van de rechthebbenden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbanen niet in de tabel zijn opgenomen. We geven het aantal goedgekeurde aanmoedigingspremies in 2012 in het stelsel socail profit weer weer, volgens de aard van de aanmoedigingspremie en hierbinnen naar geslacht en leeftijdsklasse.

Bijvoorbeeld: in 2014 betrof 64,1% van de goedgekeurde Vlaamse aanmoedigingspremie in de social profit, een goedkeuring in het kader van het zorgkrediet inzake ouderschapsverlof. Van alle begunstigden in het kader van een aanmoedigingspremie zorgkrediet inzake ouderschapsverlof was 86,8% een vrouw en 23,7% jonger dan 30 jaar.

PDF
Excel
Methodologie