Zoekveld

3 redenen om niet te klagen

Ann Gaublomme_0.jpgDe '30 dagen zonder klagen' zijn een oproep om even stil te staan bij wat goed gaat. Volgens de werkgevers uit de social profit zijn er alvast 3 goede redenen om niet te klagen over de maatschappelijke dienstverlening in Vlaanderen:

De minimale kwaliteitsstandaarden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, kinderopvang, thuiszorg gehandicaptenzorg zijn hoog en gelden voor elke dienstverlener. Dat wil zeggen dat elke burger, van Blankenberge tot Maasmechelen, mag rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat de burger dit weet te waarderen, zien we aan de hoge cijfers die in elke tevredenheidsmeting terugkomen.

Die hoge kwaliteit wordt hoofdzakelijk gegarandeerd door sociale ondernemingen. Dit zijn private ondernemingen, meestal vzw’s, die maatschappelijke doelen vooropstellen en al hun middelen investeren in het bereiken van die doelen, in de Vlaamse burger. Er worden dan ook geen of slechts zeer beperkte winsten uitgekeerd. Dat is dan weer goed nieuws voor de belastingbetaler, want elke euro voor een sociale onderneming is een efficiënte en verantwoorde keuze.

Doordat de social profit niet als 'financieel wingebied' geëxploiteerd wordt, kan de zwakke werknemer bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf terecht voor een aangepaste werkopdracht. Doordat de sociale doelstelling primeert, worden zorgbehoevende ouderen thuis ondersteund wanneer nodig, ook tijdens het weekend. Sociale ondernemingen garanderen dat een kind in de kinderopvang of het jeugdwerk de aandacht en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De noden van de klant en de toegankelijkheid van de ondersteuning primeren voor ons.

Alhoewel er uiteraard in elke sector en in elke onderneming ruimte is voor verbetering, bepalen deze 3 kernelementen waarom de maatschappelijke dienstverlening in Vlaanderen tot de internationale top behoort. Deze pijlers zijn de reden waarom wij alvast 30 dagen niet zullen klagen.

Ann Gaublomme, directeur Verso

Ga naar het nieuwsoverzicht