Zoekveld

‘Ieder Talent Telt'

Uit de Vlaamse Herkomstmonitor blijkt dat het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd is in de socialprofitsector. Tegelijkertijd worden de gebruikers, cliënten en patiënten steeds diverser en zou het logisch zijn om deze diversiteit ook terug te vinden in het personeelsbestand.

Met het ESF-project ‘Ieder Talent Telt (in de social profit)’ willen VIVO, het Minderhedenforum, Verso, VDAB en de Vlaamse zorgambassadeur mensen met een migratieachtergrond aanmoedigen om hun talent voor de sector te ontdekken. Er staan al heel wat acties op de agenda.

Zo zullen in samenwerking met het Minderhedenforum en zijn ledenfederaties mensen met talent voor de social profit uitgenodigd worden om een talentenscreeningstest in te vullen. Bovendien zullen 'ambassadeurs' ingezet worden: mensen met een migratieachtergrond die hun job in de sector voorstellen.

In samenwerking met zorgambassadeur Lon Holtzer zullen mensen met een migratieachtergrond zich kunnen onderdompelen in de sector dankzij regionale ontmoetingsmomenten tussen werkgevers, kandidaat-werknemers en andere betrokkenen uit de sector zoals arbeidsbemiddelaars.

Daarnaast komen er 'inleefmomenten', waarop kandidaat-werknemers uitgenodigd worden voor een bezoek aan een werkgever. De bedoeling is om echt te kunnen proeven van de job in een reële werksituatie. Aan het inleefmoment wordt ook een passend traject richting de sector gekoppeld. Dat kan bijvoorbeeld via VDAB, via onderwijs of via een werkervaringstraject bij een werkgever zijn.

Verso zal tools aanbieden rond een divers personeelsbeleid, zoals een online diversiteitschecklist en een checklist leesbare vacatures. Daarnaast zullen we meewerken aan een sensibiliseringsactie rond werkervaringstrajecten en structurele drempels aankaarten.

Om mensen met interesse in de social profit niet aan hun lot over te laten, zullen er ook buddies ingezet worden. Iemand met ervaring in de sector of de weg ernaartoe zal hen op vaste tijdstippen begeleiden of ondersteunen. Deelnemers zullen ook informatie over taalondersteuning kunnen krijgen en worden getraind in sollicitatievaardigheden.

Meer informatie? Contacteer Johan De Crom van HRwijs: johan@hrwijs.be.

Ga naar het nieuwsoverzicht